Dr Rinda Botha
Position
Senior Lecturer
Department
Public Law
Address
CRS 111
Public Law
IB 81
Telephone
0514012350
Office
Equitas Building 111
Information

Short CV

Advocate of the High Court of South Africa Qualifications: B.IURIS (1997)(UFS) LL.B (UFS) (1998) LL.M (Criminal Law) (2000) (UFS) LL.D. (2006) (UFS). Work experience: Judges` clerk (1998-1999) State Prosecutor (Botshabelo) (1999 - 2000) Lecturer (Vista University) (Mercantile law) (2000-2003) Lecturer (UFS) (Criminal law) (2004 - now).

Publications (Short List)

2004

Botha, R.

Die ontoereikende beskerming van die sekswerkers in die Suid-Afrikaanse Reg, gesien teen die agtergrond van geweld waaraan hulle blootgestel word. Journal for Juridical Science Volume 29, Number 2, December 2004:147-166.

 

2008

Botha, R en Oosthuizen, H.

‘n Kritiese evaluering van die beleid ten opsigte van prostitusie in Suid-Afrika en alternatiewe vir die toekoms. Obiter  Volume 3, 2008:406-424.

 

2010

Botha, R en Oosthuizen, H.

Dekriminalisering nie die enigste struikelblok in sekswerkers se stryd om arbeidsregte. Obiter Volume 31 1: 107-121.

 

2011 

Botha, R en Pienaar, J. 

Die moontlikheid van Verplige MIV-toetsing vir Sekswerkers in Suid-Afrika na dekriminalisering.  Obiter Volume 32 2: 266-281.
 

2012

Botha,R and Visser, J.

Forceful arrests: An overview of section 49 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 and its recent amendments, PER Volume 15 No 2: 346-379.

 

2013

Botha, R en Van der Merwe, M

Die tergende toekoms van provokasie as verweer in die Suid-Afrikaanse strafreg, LitNet Akademies, Jaargang 10, Nommer 2, Augustus : 81-108.

 

2014

Botha, R en Maree, H

Suid-Afrikaanse vuurwapenwetgewing onder skoot: Hoe koeelvas is die Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000.,

LitNet Akademies Jaargang 11(3)

 

2014

Botha, R.

Strafregtelike struikelblokke in die mishandelde persoon se soeke na geregteigheid. LitNet Akademies Jaargang 11(3)

 

2016

Botha, R en Van Rooyen, M

Dronkenskap as verweer in die Suid-Afrikaanse strafreg: ‘n Sober benadering.

LitNet Akademies Jaargang 13(2)

 

2017

Botha, R

Putatiewe noodweer as verweer in die Suid-Afrikaanse strafreg: ‘n Kritiese oorsig van die onseker pad tot by Pistorius en daarna

LitNet Akademies Jaargang 14(2)

 

2018

Botha, R

Geloof in heksery – ’n grondige verweer in die strafhof, of ’n gegoël met die reg?//Belief in witchcraft – a legitimate defence in the criminal court, or hocus-pocusing the law?

LitNet Akademies Jaargang 15(1)

 

Area(s) of Interest

Criminal Law

Courses Presented

Criminal Law (LCRM 1514), (LCRM 1524) 


FACULTY CONTACT

T: +27 51 401 2451
F: + 27 51 401 3043

E: law@ufs.ac.za

Equitas Building
UFS Bloemfontein Campus

Law photo for next to contact block

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept